Μήπως ήρθε η ώρα να γράψεις τη δική σου ιστορία;

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Νέο σεμινάριο "Εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας" από το εργαστήρι δημιουργικής γραφής Tabula Rasa

Μάθε κι εσύ τη γλώσσα της… σιωπής!

ΚαθηγήτριαΕλένη Σολωμάκου

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Tabula Rasa” εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα σεμιναρίων της νοηματικής γλώσσας.

Σκοπός μας δεν είναι μόνο η εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας από τους ακούοντες. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Να εξαλείψουμε το χάσμα ανάμεσα σε ακούοντα και κωφά άτομα, εισαγάγοντας το σπουδαστή στον κόσμο της επικοινωνίας μέσω των οπτικών καναλιών. Στην τελική, όλοι έχουμε δικαίωμα στην επικοινωνία.
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οι σπουδαστές μαθαίνουν λεξιλόγιο, δηλαδή χειρομορφές που αντιστοιχούν σε λέξεις. Μαθαίνουμε πώς να συντάσσουμε προτάσεις, πώς να αποδίδουμε εικόνες, κείμενα και video από την ελληνική ομιλούμενη.Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα. Είναι μια γλώσσα οπτικοκινητική, βασίζεται δηλαδή στην κίνηση των χεριών, του σώματος καθώς και στην έκφραση του προσώπου για την απόδοση ενός νοήματος. Επιπλέον, διαθέτει ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα και συντακτικές δομές σε σχέση με την ομιλούμενη γλώσσα, με τις οποίες διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η επικοινωνία.
Οι σπουδαστές στο σεμινάριο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου έτους μαθαίνουν το αλφάβητο και τους βασικούς χαιρετισμούς και κατόπιν τις βασικές λέξεις από μία πληθώρα κατηγοριών όπως:
 • Ημέρες και μήνες
 • Εποχές
 • Ζώα
 • Χρώματα
 • Τα μέλη της οικογένειας
 • Ρουχισμός
 • Αντικείμενα και δωμάτια σπιτιού
 • Φρούτα και λαχανικά
 • Αθλήματα
 • Αριθμοί
 • Μέσα μεταφοράς
 • Καιρός – φυσικά φαινόμενα
 • Ώρα
 • Επαγγέλματα
 • Γεωγραφία περιοχών της Αττικής
 • Γεωγραφία της Ελλάδας
 • Γεωγραφία της Ευρώπης
 • Χώρες του κόσμου
 • Μαθήματα του σχολείου
 • Συναισθήματα
 • Βασικά ρήματα
 • Μητρικές εκφράσεις νοηματικής
 • Ιδιωματισμοί
 • Ποιήματα και εικόνες
 • Τραγούδια
 • Λέξεις βασικού νομικού περιεχομένου
Η ΕΝΓ χρειάζεται 4 έτη για να ολοκληρωθεί και να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο των εξετάσεων της Επάρκειας.
Η Νοηματική Γλώσσα δεν είναι μια παγκόσμια γλώσσα, όπως πολύ συχνά πιστεύεται, καθώς η κάθε χώρα έχει αναπτύξει τη δική της εθνική γλώσσα με διαφορετικά νοήματα που εμπεριέχουν βιωματικά στοιχεία του πολιτισμού του κάθε τόπου. Στην Ελλάδα η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών με τον νόμο 2817/2000 γεγονός που καθιστά τη γνώση της υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη νέων επαγγελματιών στην εκπαίδευση κωφών μαθητών. Η αναγκαιότητα απομυθοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έγκειται στο ότι είναι μία φυσική γλώσσα, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής γλώσσας, η αντικατάσταση της οποίας δεν είναι αναγκαία ούτε δυνατή από ένα άλλο σύστημα επικοινωνίας.
Τουναντίον, η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των κωφών. Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών από την Ελληνική κοινότητα κωφών και βαρήκοων ατόμων, με το νόμο 4488/2017, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική και ορίζεται ότι το κράτος οφείλει να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών, ανοίγοντας το δρόμο για την ισότιμη προσβασιμότητα των ανθρώπων με προβλήματα ακοής. Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, εκτιμάται ότι οι χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι περίπου 40.000 άνθρωποι. Αυτό έχει προκύψει λόγω του ενδιαφέροντος εκμάθησής της από ακούοντες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους, προσβλέποντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και της αύξησης της διάδοσής της ιδιαίτερα μετά το Νόμο 4488/2017 που την αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα των Ελλήνων κωφών και βαρήκοων.

~ Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω ενός απλού υπολογιστή.
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Η εγγραφή κατοχυρώνεται με την πληρωμή του πρώτου μήνα σπουδών.
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση είναι 45 ευρώ, ανά τέσσερις εβδομάδες μαθημάτων.
~ Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση πιστοποίησης από το εργαστήρι “Tabula Rasa”. ~ Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται για περιορισμένο αριθμό σπουδαστών. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
~ Για δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο:  213 00 24291 ή στο 6940 655 331 ή στο e-mail: info@tabula.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου